Skip to main content

Notificatie. De Heeren Adriaen ende Cornelis Lampsins, als octroy hebbende van haer Ho. Mo. d'Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, ende de geoctroyeerde West-Indische Compagnie, inviteeren alle de gene die lust hebben haer te begeven op het eylandt Nieuw Walcheren, alias Tobago ghenaemt ende haer te priviligeren met dese onderstaende conditien.

Related Items

About This Item

What is IIIF?