Skip to main content

Algemeen uitbreidingsplan van Amsterdam : schaal 1:25000

Related Items

About This Item

What is IIIF?