Skip to main content

Karta ófver Segelleden frän Stockholm genom Gótha Kanal till Gótheborg

Related Items

What is IIIF?