Skip to main content

Nieuwe afteekening van de Kust van Coromandel en een gedeelte van de Kust van Golconda : strekkende van de noorthoek van Ceylon

Related Items

About This Item

What is IIIF?