Skip to main content
1 - 100 of 2282 results
Fu shi yan ke shen yao han, Volume 1
Fu shi yan ke shen yao han, Volume 2
Fu shi yan ke shen yao han, Volume 3
Fu shi yan ke shen yao han, Volume 4
Fu shi yan ke shen yao han, Volume 5
Fu shi yan ke shen yao han, Volume 6
Jūyaku shinsho (2 volumes in 1)
Quan ti xin lun
Xi yi lue lun
Accounts and Invoices, 1731-1759. Tan Shougan receipt for goods, Canton
Accounts and Invoices, 1731-1759. Tan Shouqua account current with Charles Irvine, Canton
18th Century, Kyoto
Jūshikei hayagaten
Xing shen zhi zhang = Elementary physiology : a text book for schools
Kunyu wanguo quantu (Map of the Ten Thousand Countries of the Earth)
Administrative report. (Box 3, Folder 1)
Anniversary publications. (Box 9, Folder 9)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: A Guide to Good Fortune, Hankou (Hankow), 1913. (Box 20, Folder 8)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Antung, 1922. (Box 20, Folder 1)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Canton, 1929. (Box 20, Folder 2)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Chongqing (Chungking), 1945. (Box 20, Folder 5)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Fuzhou (Foochow), 1920. (Box 20, Folder 4)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Hangzhou (Hangchow), 1919-1921, 1932. (Box 20, Folder 3)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Hong Kong, 1902-1904, 1908, 1909-1910. 2 folders. (Box 20, Folder 7)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Nanjing (Nanking), 1922. (Box 20, Folder 9)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Shanghai, 1901. (Box 20, Folder 10)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Shanghai, 1902. (Box 20, Folder 11)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Shanghai, 1903. (Box 20, Folder 12)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Shanghai, 1904. (Box 20, Folder 13)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Shanghai, 1906. (Box 20, Folder 14)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Shanghai, 1907. (Box 20, Folder 15)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Shanghai, 1908. (Box 20, Folder 16)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Shanghai, 1911. (Box 20, Folder 17)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Shanghai, 1912. (Box 20, Folder 18)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Shanghai, 1914. (Box 20, Folder 19)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Shanghai, 1916. (Box 20, Folder 20)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Shanghai, 1917. (Box 20, Folder 21)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Shanghai, 1919. (Box 20, Folder 22)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Shanghai, 1920. (Box 20, Folder 23)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Shanghai, 1921. (Box 20, Folder 24)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Tianjin (Tientsin), 1909-1911, 1932. (Box 20, Folder 25)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of Local Associations in China, 1901-1945: Wuhan, 1919, 1921. (Box 20, Folder 26)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of secretaries in China and Korea, 1909. (Box 15, Volume 3)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of secretaries in China and Korea, 1910. (Box 15, Volume 1)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of secretaries in China and Korea, 1911. (Box 15, Volume 4)
Annual and Quarterly Reports. Annual Reports of the European YMCA of Hong Kong, 1908, 1910. (Box 20, Folder 6)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: 25 Years: The Illustrated Annual Report of the Young Men's Christian Associations of China for 1919, 1920. (Box 16, Folder 15)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: 25 Years Y.M.C.A. Progress in China, 1895-1920. (Box 16, Folder 16)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Advance Steps in the Young Men's Christian Associations of China, Korea, and Hongkong During the Year 1903, 1903. (Box 16, Folder 2)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Among Young Men in the Middle Kingdom, 1911. (Box 16, Folder 6)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Among Young Men in the Middle Kingdom, 1911. (Box 16, Folder 6)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Annual Report of the Young Men's Christian Associations of China, 1920. (Box 16, Folder 16)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Annual Report of the Young Men's Christian Associations of China, 1921. (Box 18, Folder 1)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Annual reports of the YMCAs of China and Korea,1911-1919. (Box 17, Volume 1)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Another Year's Progress, 1913: Annual Report, Young Men's Christian Associations of China, 1914. (Box 16, Folder 8)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: A Year Among Young Men in the Middle Kingdom: A Report of the Work of the Young Men's Christian Associations of China and Korea, 1910. (Box 16, Folder 5)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: A Year's Progress: The Work of the Young Men's Christian Association of China and Korea During 1908, 1908. (Box 16, Folder 4)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: A Year's Work Among Young Men: Annual Report, Young Men's Christian Associations of China, 1915. (Box 16, Folder 11)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Bai Nian Shu Ren [""One Hundred Years to Nurture People""], 1924. (Box 18, Folder 3)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Chine, Young Men's Christian Associations, Year Book, 1934 (Box 18, Folder 9)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Constructive Activities of the Young Men's Christian Associations of China, 1925. (Box 18, Folder 4)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Encouraging Signs in the Work of the Young Men's Christian Associations of China, Korea, and Hongkong During the Year 1904, 1904. (Box 16, Folder 3)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Five Years of Progress, 1907-1912; ""Another Year's Progress, 1913""; ""The Record of 1914,"" 1912-1914. 1 volume. (Box 16, Folder 10)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Fruits of a Year's Efforts: Annual Report of the Young Men's Christian Association of China, 1922. (Box 18, Folder 2)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Points of Progress in the Young Men's Christian Associations of China, Korea, and Hongkong for the Year 1902, 1902. (Box 16, Folder 1)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Statistical Report of the City Young Men's Christian Associations of China, 1920 (Box 16, Folder 16)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: The Record of 1914: Annual Report, Young Men's Christian Associations of China, 1915. (Box 16, Folder 9)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: The Triangle in China: Report of the Young Men's Christian Associations of China for the Year 1918, 1919. (Box 16, Folder 14)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: The Year Nineteen Sixteen: The Annual Report of the Young Men's Christian Associations of China, 1917. (Box 16, Folder 12)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: The YMCA in the Midst of National Crisis in China, 1932 (Box 18, Folder 6)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Year Book and Roster of the Young Men's Christian Associations of China, 1931. (Box 18, Folder 5)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Year Book and Roster of the Young Men's Christian Associations of China, 1933-1934 (Box 18, Folder 8)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: Year Book and Roster of the Young Men's Christian Associations of China, 1933-1934 (Box 18, Folder 9)
Annual and Quarterly Reports. Annual reports of the YMCAs of China, Korea, and Hong Kong, 1902-1904: YMCA Year Book, China, 1932 (Box 18, Folder 7)
Annual and Quarterly Reports. China YMCA foreign secretaries' report letters, 1900-1928 (incomplete) (Box 15, Volume 2)
Annual and Quarterly Reports. Secretaries' reports, 1909-1922. Oversized material. (Box 113, Folder 1)
Annual and Quarterly Reports. Secretaries' reports, 1909-1922. Oversized material. (Box 113, Folder 2)
Annual and Quarterly Reports. Secretaries' reports, 1909-1922. Oversized material. (Box 113, Folder 3)
Annual and Quarterly Reports. Secretaries' reports, 1909-1922. Oversized material. (Box 113, Folder 4)
Annual and Quarterly Reports. Year books and rosters of the YMCA of China, 1935. (Box 19, Folder 1)
Annual and Quarterly Reports. Year books and rosters of the YMCA of China, 1935. (Box 19, Folder 2)
Annual and Quarterly Reports. Year books and rosters of the YMCA of China, 1935. (Box 19, Folder 3)
Annual and Quarterly Reports. Year books and rosters of the YMCA of China, 1936. (Box 19, Folder 4)
Annual and Quarterly Reports. Year books and rosters of the YMCA of China, 1937. (Box 19, Folder 5)
Annual and Quarterly Reports. Year books and rosters of the YMCA of China, 1938. (Box 19, Folder 6)
Annual and Quarterly Reports. Year books and rosters of the YMCA of China, 1938. (Box 19, Folder 7)
Annual reports. (Box 10, Folder 19)
Annual reports, correspondence, and print material. Hong Kong. (Box S4, Folder 1)
Annual reports, correspondence, and print material. Hong Kong. (Box S4, Folder 2)
Annual reports, correspondence, and print material. Hong Kong. (Box S4, Folder 3)
Annual reports, correspondence, and print material. Hong Kong. (Box S4, Folder 4)
Annual reports, correspondence, and print material. Hong Kong. (Box S4, Folder 5)
Annual reports, correspondence, and print material. Hong Kong. (Box S4, Folder 6)
Annual reports of Richard Ortmeyer. (Box 5, Folder 5)
Annual reports of Roy Smail and William Glenn. (Box 5, Folder 11)
Association Building (Chinese.) (Box 10, Folder 9)
Association building (Chinese branch.) (Box 1, Folder 1)
Association building (Chinese branch.) (Box 1, Folder 2)