Skip to main content
1 - 20 of 1384 results
Will, M. Jacobij J. Lemmers, husband and wife
Will, Marcellius Jacobij, Auction Master at Surinam
Will, five children (Jacobij heirs), Johanna R. Jacobij de Mey
Will, c. shares in Surinam property, Cornelia Catharina Jacobij
Wetten en regulation betreklyk slaven in de colonie de Kaap de Goede Hoop zedert het jaar 1658 tot ult. 1805 = Laws and regulations respecting slaves at the colony the Cape of Good Hope since the year 1658 till ult. 1805,
Wassende graade kaart van alle bekende zeekusten op den geheelen aardbodem door cjvoogt geometra
Voyage par mer de Malacca au Golfe de Bengale : et aux coôtes de Siam jusqu'aè la Chine
Voyage par mer d'Edouard Terry aux Indes orientales : fait d'Angleterre vers Surate et Bengale en côtoyant le Mogolistan, tiré de ses mémoires, et d'autres plus exacts
Voyage par mer d'Edouard Terry aux Indes orientales : fait d'Angleterre vers Surate et Bengale en coôtoyant le Mogolistan, tireá
Verovering vande silver-vloot inde Bay Matanca : ao. 1628.
Urbs Salvador
Tinkoomen van de Rivier van Suratte
Statistic, c. death I.J. Spiering in Surinam, J.M. Spiering I.J. Spiering
Statistic, birth affidavit, Johanna R. Jacobij
Statistic, birth affidavit, Francois M. Jacobij
Statistic, birth affidavit, Charlotta J. Jacobij
Shipping Documents, 1733-1759. Bottomry contract for Fredericus Rex Suecia, Gothenburg
Shipping Documents, 1733-1759. Bottomry contract for Fredericus Rex Suecia, Gothenburg
Shipping Documents, 1733-1759. Bottomry contract for Fredericus Rex Suecia, Gothenburg
Shipping Documents, 1733-1759. Bottomry contract for Fredericus Rex Suecia, Gothenburg