Skip to main content
1 - 65 of 65 results
Koral-bok med den fullständiga Svenska messan : den Svenska Psalmboken af år 1819
Lutherförbundets Sångbok
Guitarr-klangen : en samling af lifliga sånger, satta med ackompagnemang för guitarr
Karta öfver landswägarne uti Sverige och Norrige : sammandragen i enlighet med de tillförlitligaste efterrättelser vid Kongl. gen. landtm. contoret 1831
Geographisk charta i fran Tobolski till Tziokotzkago forfardigad under den Siberiske Expedition, af den wid Flotan Commenderande Capitainen [Bering] : ca. 1729.
Melodier till Hemlands-Sanger: samt Ahnfelts sanger
Sions basun : psalmer och sånger till Guds församlings tjänst
Hemmets kokbok
Sverige i 32 kartblad, med fullständigt namnregister.
Sveriges kommunikationers karta över Sverige
Plan af Helsingfors
Charta öfver Stora Kopparbergs Höfdingedöme eller Dararne
Accounts and Invoices, 1731-1759. Account of sales of silk for Charles Irvine by Hoschell and Konig, Stockholm
Accounts and Invoices, 1731-1759. Benjamin Bragge certificate, Gothenburg
Accounts and Invoices, 1731-1759. Charles Irvine account current with Hoskell and Konig, Stockholm
Accounts and Invoices, 1731-1759. Charles Irvine invoice from John Gerken
Correspondence, 1729-1774. Charles Irvine Correspondence, 1732-1771. From Jonas Tunberry, Gothenburg
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Agreement, Charles Irvine, Carl Hofwardt, Petter von Utfall
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Convention between Swedish East India Co. and English East India Co., Stockholm
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Passport for Canton, Charles Irvine
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Passport for England Charles Irvine
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Passport for Hamburg, Charles Irvine
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Passport for Scotland, Charles Irvine
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Passport for Strahlsund, Charles Irvine
Price Lists, 1724-1746. Notice of East India silk, Gothenburg?
Shipping Documents, 1733-1759. Bill of lading, Ridderhufset, Gothenburg
Shipping Documents, 1733-1759. Bottomry bond, Prince Gustave, Cadiz
Shipping Documents, 1733-1759. Bottomy bond, Prince Gustave, Canton
Shipping Documents, 1733-1759. Invoice of goods, Prince Gustave, N.P.
Kyrkklockan : fyrtio psalmer och sånger för andakten i hemmet i original, bearbetning och urval med ackompanjemang av orgel eller piano
Kungl. Automobil Klubbens turistkarta över Sverige
Svenska psalmboken jemte de af J. C. F. Hæffner utgifne koralerna till alla den svenska kyrkans psalmer samt messan ... för sȧng, äfven i stämmor, och orgel eller piano. Genomsedde af ... Albert Lindström. Porträtt af framstȧende psalmförfattare med bi...
Atlas öfver Sveriges städer med deras alla egor och jordar : jemte areal-beskrifningar innefattande 89 kartor, upprättade under ȧren 1853-1861.
Turistkarta över Göteborg : tryckt 1923
16th Century, Scandinavia
16th Century, Scandinavia
Zions seiers sange : en ny samling af aandelige og bibelske sange, vel skikket til brug i religiøse møder, søndagskoler, hjemmet, o.s.v.
Atlas de Finlande, 1910, Atlas
Atlas de Finlande, 1910, Texte 1 Nature (Cartes Nos 1-23)
Atlas de Finlande, 1910, Texte 2 Population et Civilisation (Cartes Nos 24-55)
Frälsningsarméns sångbok : bered dig att möta Gud
Karta ófver Segelleden frän Stockholm genom Gótha Kanal till Gótheborg
Karta öfver Segelleden frän Stockholm genom Götha Kanal till Götheborg
Stockholms hamn : Stockholm harbour, skala 1:15000
Koralbok för kyrkan, hemmet och skolan med messans körer : för orgel och kör af sopran-, alt-, tenor- och bas-röster
Svenska turistföreningens Atlas över Sverige : 48 kartor och 7 profiler samt fullständigt alfabetiskt namnregister.
óversiktskarta óver sódra Sveriges myrmarker : (boggy ground in southern Sweden)
Översiktskarta över södra Sveriges myrmarker : (boggy ground in southern Sweden)
Göteborgs hamn
General Charta Öfwer Stockholm med malmarne āhr 1733
Atlas till Sveriges historia
Söndagsskol Kören : en två och tre stämmiga ; sånger med svensk och engelsk text
Den Swenska psalmboken : af konungen Gillad och stadfastad, år 1819.
De Ungas sångbok : utgiven för söndagsskolan, ungdomsmötet och hemmet
Hemlandssanger
Jubelklangen : andliga sånger
Karta Öfver Norra Delen af Stora Kopparbergs Län
Karta Öfver Stockholms Län
Karta Öfver Upsala Län
Koralbok för kyrkan, hemmet och skolan, med Svenska messan : för sång och orgel eller piano.
Lands wagarne genom sodra delen af Swerige
Metodist episkopal kyrkans svenska psalmbok : med noter
Söndagsskol-bok : innehållande liturgi, läsordning och sånger för den Kristliga söndagsskolan.
Svenska psalm-boken af år 1819
Swenska psalm-boken : af konungen Gillad och stadfastad, år 1819.