Skip to main content
1 - 20 of 65 results
Zions seiers sange : en ny samling af aandelige og bibelske sange, vel skikket til brug i religiøse møder, søndagskoler, hjemmet, o.s.v.
Turistkarta över Göteborg : tryckt 1923
Swenska psalm-boken : af konungen Gillad och stadfastad, år 1819.
Sveriges kommunikationers karta över Sverige
Sverige i 32 kartblad, med fullständigt namnregister.
Svenska turistföreningens Atlas över Sverige : 48 kartor och 7 profiler samt fullständigt alfabetiskt namnregister.
Svenska psalmboken jemte de af J. C. F. Hæffner utgifne koralerna till alla den svenska kyrkans psalmer samt messan ... för sȧng, äfven i stämmor, och orgel eller piano. Genomsedde af ... Albert Lindström. Porträtt af framstȧende psalmförfattare med bi...
Svenska psalm-boken af år 1819
Stockholms hamn : Stockholm harbour, skala 1:15000
Söndagsskol Kören : en två och tre stämmiga ; sånger med svensk och engelsk text
Söndagsskol-bok : innehållande liturgi, läsordning och sånger för den Kristliga söndagsskolan.
Sions basun : psalmer och sånger till Guds församlings tjänst
Shipping Documents, 1733-1759. Invoice of goods, Prince Gustave, N.P.
Shipping Documents, 1733-1759. Bottomy bond, Prince Gustave, Canton
Shipping Documents, 1733-1759. Bottomry bond, Prince Gustave, Cadiz
Shipping Documents, 1733-1759. Bill of lading, Ridderhufset, Gothenburg
Price Lists, 1724-1746. Notice of East India silk, Gothenburg?
Plan af Helsingfors
óversiktskarta óver sódra Sveriges myrmarker : (boggy ground in southern Sweden)
Översiktskarta över södra Sveriges myrmarker : (boggy ground in southern Sweden)