Skip to main content
1 - 10 of 18 results
Lomme-Jernbane kart over Norge
Børnenes harpe: aandelige sange for søndagsskolen og hjemmet
Sangbog for Kirkekor : indeholdende Firstemmige Sange (For sopran, alt, tenor og bas) til brug ved den offentlige Gudstjeneste og andre kirkelige leiligheder
Sangbog for mandssangforeninger : indeholdende fædrelands- og folkesange etc., udsatte for fire mandsstemmer
Aschehougs Kart over Sór-Norge. Nordlige del
Aschehougs kart over Sør-Norge : 5 blad. Målestokk 1:500,000
Klokketoner Sange for blandet kor, orgel eller piano. For kirken, skolen, hjemmet, missions, -kvinde-, afholds- og ungdomsmøder, o.s.v. ...
Tourist map of Norway
Harpen : en sangsamling med musik for Søndagsskolen og hjemmet
Jernbaner, dampskib og automobiler m.m. i Norge : "rutebok for Norge."