Skip to main content
1 - 18 of 18 results
Aschehougs Kart over Sór-Norge. Nordlige del
Aschehougs kart over Sør-Norge : 5 blad. Målestokk 1:500,000
Jernbaner, dampskib og automobiler m.m. i Norge : "rutebok for Norge."
Kart over det sydlige Norge : for skole og hjem ved G. Sætren 1:1000000.
Tourist map of Norway
Kirkesalmebog : efter offentlig foranstaltning
Jubilate : kirkelige sange for blandet kor
Klokketoner Sange for blandet kor, orgel eller piano. For kirken, skolen, hjemmet, missions, -kvinde-, afholds- og ungdomsmøder, o.s.v. ...
Sangbogen : en ny samling af aandelige sange for menigheder, söndagsskoler, ungdomsmissions- og kvindeforeninger
Kirkesange for blandet kor. : Til brug ved gudstjenester, fester og opbyggelige leligheder
Sangbog for Kirkekor : indeholdende Firstemmige Sange (For sopran, alt, tenor og bas) til brug ved den offentlige Gudstjeneste og andre kirkelige leiligheder
Korsange
Lomme-Jernbane kart over Norge
Skjematisert oversiktskart over Jordbruksarealet i Sør-Norge
Børnenes harpe: aandelige sange for søndagsskolen og hjemmet
Sangbog for mandssangforeninger : indeholdende fædrelands- og folkesange etc., udsatte for fire mandsstemmer
Harpen: en sangsamling med musik for søndagsskolen, hverdagsskolen, sangforeninger og hjemmet
Harpen : en sangsamling med musik for Søndagsskolen og hjemmet