Skip to main content
1 - 20 of 65 results
16th Century, Scandinavia
16th Century, Scandinavia
Accounts and Invoices, 1731-1759. Account of sales of silk for Charles Irvine by Hoschell and Konig, Stockholm
Accounts and Invoices, 1731-1759. Benjamin Bragge certificate, Gothenburg
Accounts and Invoices, 1731-1759. Charles Irvine account current with Hoskell and Konig, Stockholm
Accounts and Invoices, 1731-1759. Charles Irvine invoice from John Gerken
Atlas de Finlande, 1910, Atlas
Atlas de Finlande, 1910, Texte 1 Nature (Cartes Nos 1-23)
Atlas de Finlande, 1910, Texte 2 Population et Civilisation (Cartes Nos 24-55)
Atlas öfver Sveriges städer med deras alla egor och jordar : jemte areal-beskrifningar innefattande 89 kartor, upprättade under ȧren 1853-1861.
Atlas till Sveriges historia
Charta öfver Stora Kopparbergs Höfdingedöme eller Dararne
Correspondence, 1729-1774. Charles Irvine Correspondence, 1732-1771. From Jonas Tunberry, Gothenburg
Den Swenska psalmboken : af konungen Gillad och stadfastad, år 1819.
De Ungas sångbok : utgiven för söndagsskolan, ungdomsmötet och hemmet
Frälsningsarméns sångbok : bered dig att möta Gud
General Charta Öfwer Stockholm med malmarne āhr 1733
Geographisk charta i fran Tobolski till Tziokotzkago forfardigad under den Siberiske Expedition, af den wid Flotan Commenderande Capitainen [Bering] : ca. 1729.
Göteborgs hamn
Guitarr-klangen : en samling af lifliga sånger, satta med ackompagnemang för guitarr