Skip to main content
1 - 20 of 65 results
Söndagsskol Kören : en två och tre stämmiga ; sånger med svensk och engelsk text
Atlas till Sveriges historia
General Charta Öfwer Stockholm med malmarne āhr 1733
Göteborgs hamn
Översiktskarta över södra Sveriges myrmarker : (boggy ground in southern Sweden)
óversiktskarta óver sódra Sveriges myrmarker : (boggy ground in southern Sweden)
Svenska turistföreningens Atlas över Sverige : 48 kartor och 7 profiler samt fullständigt alfabetiskt namnregister.
Koralbok för kyrkan, hemmet och skolan med messans körer : för orgel och kör af sopran-, alt-, tenor- och bas-röster
Stockholms hamn : Stockholm harbour, skala 1:15000
Karta ófver Segelleden frän Stockholm genom Gótha Kanal till Gótheborg
Karta öfver Segelleden frän Stockholm genom Götha Kanal till Götheborg
Frälsningsarméns sångbok : bered dig att möta Gud
Atlas de Finlande, 1910, Atlas
Atlas de Finlande, 1910, Texte 1 Nature (Cartes Nos 1-23)
Atlas de Finlande, 1910, Texte 2 Population et Civilisation (Cartes Nos 24-55)
Zions seiers sange : en ny samling af aandelige og bibelske sange, vel skikket til brug i religiøse møder, søndagskoler, hjemmet, o.s.v.
16th Century, Scandinavia
16th Century, Scandinavia
Turistkarta över Göteborg : tryckt 1923
Atlas öfver Sveriges städer med deras alla egor och jordar : jemte areal-beskrifningar innefattande 89 kartor, upprättade under ȧren 1853-1861.