Skip to main content
1 - 50 of 65 results
Zions seiers sange : en ny samling af aandelige og bibelske sange, vel skikket til brug i religiøse møder, søndagskoler, hjemmet, o.s.v.
Turistkarta över Göteborg : tryckt 1923
Swenska psalm-boken : af konungen Gillad och stadfastad, år 1819.
Sveriges kommunikationers karta över Sverige
Sverige i 32 kartblad, med fullständigt namnregister.
Svenska turistföreningens Atlas över Sverige : 48 kartor och 7 profiler samt fullständigt alfabetiskt namnregister.
Svenska psalmboken jemte de af J. C. F. Hæffner utgifne koralerna till alla den svenska kyrkans psalmer samt messan ... för sȧng, äfven i stämmor, och orgel eller piano. Genomsedde af ... Albert Lindström. Porträtt af framstȧende psalmförfattare med bi...
Svenska psalm-boken af år 1819
Stockholms hamn : Stockholm harbour, skala 1:15000
Söndagsskol Kören : en två och tre stämmiga ; sånger med svensk och engelsk text
Söndagsskol-bok : innehållande liturgi, läsordning och sånger för den Kristliga söndagsskolan.
Sions basun : psalmer och sånger till Guds församlings tjänst
Shipping Documents, 1733-1759. Invoice of goods, Prince Gustave, N.P.
Shipping Documents, 1733-1759. Bottomy bond, Prince Gustave, Canton
Shipping Documents, 1733-1759. Bottomry bond, Prince Gustave, Cadiz
Shipping Documents, 1733-1759. Bill of lading, Ridderhufset, Gothenburg
Price Lists, 1724-1746. Notice of East India silk, Gothenburg?
Plan af Helsingfors
óversiktskarta óver sódra Sveriges myrmarker : (boggy ground in southern Sweden)
Översiktskarta över södra Sveriges myrmarker : (boggy ground in southern Sweden)
Metodist episkopal kyrkans svenska psalmbok : med noter
Melodier till Hemlands-Sanger: samt Ahnfelts sanger
Lutherförbundets Sångbok
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Passport for Strahlsund, Charles Irvine
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Passport for Scotland, Charles Irvine
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Passport for Hamburg, Charles Irvine
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Passport for England Charles Irvine
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Passport for Canton, Charles Irvine
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Convention between Swedish East India Co. and English East India Co., Stockholm
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Agreement, Charles Irvine, Carl Hofwardt, Petter von Utfall
Lands wagarne genom sodra delen af Swerige
Kyrkklockan : fyrtio psalmer och sånger för andakten i hemmet i original, bearbetning och urval med ackompanjemang av orgel eller piano
Kungl. Automobil Klubbens turistkarta över Sverige
Koral-bok med den fullständiga Svenska messan : den Svenska Psalmboken af år 1819
Koralbok för kyrkan, hemmet och skolan, med Svenska messan : för sång och orgel eller piano.
Koralbok för kyrkan, hemmet och skolan med messans körer : för orgel och kör af sopran-, alt-, tenor- och bas-röster
Karta Öfver Upsala Län
Karta Öfver Stockholms Län
Karta ófver Segelleden frän Stockholm genom Gótha Kanal till Gótheborg
Karta öfver Segelleden frän Stockholm genom Götha Kanal till Götheborg
Karta Öfver Norra Delen af Stora Kopparbergs Län
Karta öfver landswägarne uti Sverige och Norrige : sammandragen i enlighet med de tillförlitligaste efterrättelser vid Kongl. gen. landtm. contoret 1831
Jubelklangen : andliga sånger
Hemmets kokbok
Hemlandssanger
Guitarr-klangen : en samling af lifliga sånger, satta med ackompagnemang för guitarr
Göteborgs hamn
Geographisk charta i fran Tobolski till Tziokotzkago forfardigad under den Siberiske Expedition, af den wid Flotan Commenderande Capitainen [Bering] : ca. 1729.
General Charta Öfwer Stockholm med malmarne āhr 1733
Frälsningsarméns sångbok : bered dig att möta Gud