Skip to main content
1 - 20 of 65 results
Koral-bok med den fullständiga Svenska messan : den Svenska Psalmboken af år 1819
Lutherförbundets Sångbok
Guitarr-klangen : en samling af lifliga sånger, satta med ackompagnemang för guitarr
Karta öfver landswägarne uti Sverige och Norrige : sammandragen i enlighet med de tillförlitligaste efterrättelser vid Kongl. gen. landtm. contoret 1831
Geographisk charta i fran Tobolski till Tziokotzkago forfardigad under den Siberiske Expedition, af den wid Flotan Commenderande Capitainen [Bering] : ca. 1729.
Melodier till Hemlands-Sanger: samt Ahnfelts sanger
Sions basun : psalmer och sånger till Guds församlings tjänst
Hemmets kokbok
Sverige i 32 kartblad, med fullständigt namnregister.
Sveriges kommunikationers karta över Sverige
Plan af Helsingfors
Charta öfver Stora Kopparbergs Höfdingedöme eller Dararne
Accounts and Invoices, 1731-1759. Account of sales of silk for Charles Irvine by Hoschell and Konig, Stockholm
Accounts and Invoices, 1731-1759. Benjamin Bragge certificate, Gothenburg
Accounts and Invoices, 1731-1759. Charles Irvine account current with Hoskell and Konig, Stockholm
Accounts and Invoices, 1731-1759. Charles Irvine invoice from John Gerken
Correspondence, 1729-1774. Charles Irvine Correspondence, 1732-1771. From Jonas Tunberry, Gothenburg
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Agreement, Charles Irvine, Carl Hofwardt, Petter von Utfall
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Convention between Swedish East India Co. and English East India Co., Stockholm
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Passport for Canton, Charles Irvine