Skip to main content
1 - 1 of 1 result
Notificatie. De Heeren Adriaen ende Cornelis Lampsins, als octroy hebbende van haer Ho. Mo. d'Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, ende de geoctroyeerde West-Indische Compagnie, inviteeren alle de gene die lust hebben haer te begeven op het eylandt Nieuw Walcheren, alias Tobago ghenaemt ende haer te priviligeren met dese onderstaende conditien.