Skip to main content
1 - 10 of 10 results
Sveriges kommunikationers karta över Sverige
Plan af Helsingfors
Översiktskarta över södra Sveriges myrmarker : (boggy ground in southern Sweden)
Kungl. Automobil Klubbens turistkarta över Sverige
Karta öfver Segelleden frän Stockholm genom Götha Kanal till Götheborg
Karta öfver landswägarne uti Sverige och Norrige : sammandragen i enlighet med de tillförlitligaste efterrättelser vid Kongl. gen. landtm. contoret 1831
Göteborgs hamn
General Charta Öfwer Stockholm med malmarne āhr 1733
Charta öfver Stora Kopparbergs Höfdingedöme eller Dararne
Atlas till Sveriges historia