Skip to main content
1 - 7 of 7 results
Sveriges kommunikationers karta över Sverige
Sverige i 32 kartblad, med fullständigt namnregister.
Svenska turistföreningens Atlas över Sverige : 48 kartor och 7 profiler samt fullständigt alfabetiskt namnregister.
Lands wagarne genom sodra delen af Swerige
Kungl. Automobil Klubbens turistkarta över Sverige
Karta öfver landswägarne uti Sverige och Norrige : sammandragen i enlighet med de tillförlitligaste efterrättelser vid Kongl. gen. landtm. contoret 1831
Atlas öfver Sveriges städer med deras alla egor och jordar : jemte areal-beskrifningar innefattande 89 kartor, upprättade under ȧren 1853-1861.