Skip to main content
1 - 10 of 10 results
Atlas till Sveriges historia
General Charta Öfwer Stockholm med malmarne āhr 1733
Göteborgs hamn
Översiktskarta över södra Sveriges myrmarker : (boggy ground in southern Sweden)
Karta öfver Segelleden frän Stockholm genom Götha Kanal till Götheborg
Kungl. Automobil Klubbens turistkarta över Sverige
Charta öfver Stora Kopparbergs Höfdingedöme eller Dararne
Plan af Helsingfors
Sveriges kommunikationers karta över Sverige
Karta öfver landswägarne uti Sverige och Norrige : sammandragen i enlighet med de tillförlitligaste efterrättelser vid Kongl. gen. landtm. contoret 1831