Skip to main content
59 - 40 of 775 results
Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt : in een historisch verhaal, met eenige naaukeurige verhandelingen ontvouwen, door verscheiden aanmerkingen opgeheldert : en in kunstige tafereelen afgemaalt, Volume 3
Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt : in een historisch verhaal, met eenige naaukeurige verhandelingen ontvouwen, door verscheiden aanmerkingen opgeheldert : en in kunstige tafereelen afgemaalt, Volume 4
Biographical. JJ Christensen file on Stakman and Stakman Award. (Box 1, Folder 6)
Programs and publicity material. (Box 1, Folder 17)
Special Projects. Green Pastures. (Box 6, Folder 16)
Subject Files, 1950-2006. Clipping Files, undated, 1962-2000. Ecology and Environment. (Box 34, Folder 19)
United States International Cooperation Administration Korean Contract ICAc-1131 (Box 63, Folder 01)
University of Minnesota Duluth women's softball player #14 up to bat
University of Minnesota Duluth women's softball player #8 squaring to bunt at bat
University of Minnesota Duluth women's softball player getting ready for an at bat
University of Minnesota Duluth women's softball player mid at bat
University of Minnesota Duluth women's softball player mid at bat getting ready to swing
University of Minnesota Duluth women's softball player mid swing at bat
University of Minnesota Duluth women's softball player on-deck preparing to have an at bat
University of Minnesota Duluth women's softball player up to bat