Skip to main content
105 - 200 of 210479 results
15th Century, Serifos
15th Century, Sifnos
15th Century, Sikinos and Folegandros
15th Century, Skiathos and Skopelos
15th Century, Skyros
15th Century, Souda
15th Century, Tinos
Mercantile correspondence from Aleppo, 1484-1486, addressed to Ambrosio Malipiero at Tripoli.
Mercantile correspondence from Aleppo, 1484-1486, addressed to Ambrosio Malipiero at Tripoli.
Mercantile correspondence from Aleppo, 1484-1486, addressed to Ambrosio Malipiero at Tripoli.
Mercantile correspondence from Aleppo, 1484-1486, addressed to Ambrosio Malipiero at Tripoli.
Italian mercantile and financial correspondence, 1436-1576.
Italian mercantile and financial correspondence, 1436-1576.
Mercantile correspondence from Aleppo, 1484-1486, addressed to Ambrosio Malipiero at Tripoli.
[Peregrinatio in Terram Sanctam]
Changli xian tu
Changyang xian jing zhi tu
Changzhou tu
Cheng huang miao tu
Funing xian tu
Fu zhi cheng yuan tu
Fu zhi gong xie tu
Fu zhi tu
Fu zhou xian zong tu
Guangji xian tu
Guo chao hun yi Ningxia jing tu zhi tu
Huangmei xian tu
Huangpi xian tu
Huangzhou fu Huanggang xian
Huizhou fu shan fu shui yuan zong tu
Hu shan shen ci tu
[Jiang jie tu]
Jiao chang tu
Jixi xian tu
Jixi xian zhi tu
Jurong xian jing tu
Leting xian tu
Li gong ci tu
Luotian xian tu
Macheng xian tu
Ming huan ci tu
Ningxia cheng tu
Qian'an xian tu
Qimen xian tu
Qimen xian zhi tu
Qishui xian tu
Qi zhou tu
Ru xue wen miao tu
Shan chuan tan tu
She ji tu
She xian tu
She xian zhi tu
Suzhou
Suzhou cheng chi zhi tu
Suzhou gong shu zhi tu
[Wujiang jiang jing tu]
Wuyuan xian tu
Wuyuan xian zhi tu
Xian cheng tu
[Xian fu tu]
Xian jing tu
[Xian jing tu]
Xi she tu
Xiuning xian tu
Xiuning xian zhi tu
Yidu xian jing zhi tu
Yiling zhou jing zong tu
Yi xian tu
Yi xian zhi tu
Yongping fu zhi zong tu
Yongqing di tu
Yuanan xian jing zhi tu
Yueyang ma yi tu
Canepa portolan chart
15th Century, Ancient Libya
15th Century, Arabia
15th Century, Armillary Sphere
15th Century, Asia Minor
15th Century, Balkans and Italy
15th Century, British Isles
15th Century, Caucasus
15th Century, Central Asia
15th Century, Central Asia
15th Century, Climate Zone Diagram
15th Century, Eastern Hemisphere
15th Century, Gallia
15th Century, Germania
15th Century, Greece
15th Century, Iberian Peninsula
15th Century, India
15th Century, Italy
15th Century, Mesopotamia
15th Century, North Africa
15th Century, Northwest Africa
15th Century, Persia
15th Century, Sardinia and Sicily
15th Century, Sarmatia
15th Century, Sarmatia
15th Century, Serica
15th Century, Southeast Asia